رضا  
[ ۸۵/۸/۱۳ در ساعت ۲۳:۰۴  ]

سلام جناب دکتر
مردد بودم که این نکته را بگویم یا نه!
بالاخره جرات به ارسال این پیام کردم
به نظر می رسد نوشته هایتان به منظمی همیشه نشست!
مطلبی را در یادداشتی به صورت ناپخته می آورید سپس برای کامل کردن مطلب ناچار به تکرار می شوید که از جذابیت نوشته ها می کاهد
از آن موقع که در اطلاعات می نوشتید تا کنون هرگز اینگونه آشفته نمی نوشتید.
همواره منظم و پیوسته می نوشتید طوری که انسان حس می کرد اولین وازه را که می نویسید گویی آخرینش در ذهنتان است.
امیوارم جسارتم را ببخشید
با احترام فراوان

: