حامد  
[ ۸۵/۴/۶ در ساعت ۲۳:۲۹  ]

به نام خدا
من جمله ای از آقای کدیور دیدم البته در کتابی که به نقل از کیهان سال 77 بهمن مه نوشته بود.چون من به ایشان دسترسی برای پرسیدن سوال نداشتم می خواستم بدانم منظورشان چیست که گفته اند(معصومین در کلیا و اصول اسوه اند نه در جزئیات و فروع)
با تشکر
موفق باشیدH.S  
[ ۸۵/۴/۶ در ساعت ۰۵:۵۲  ]

سركار خانم كديور
سلام
با شما موافق هستم در مورد عقب افتادن از زمان بايد بگويم كه تا حدودي مقصر خود ماييم به دليل بي برنامگي و تنبلي و... ما كه خود باعث انباشتگي كار شده و آن موقع وقت كم مي آوريم.واما در موردنهادها وسازمانها بايد بگويم به قول خود شما كه چندي پيش درمكتوب نوشته بوديد كساني بر سر كار آمده ا ند كه قامتشان از كرسي هايشان كوتاهتر است.و اينهاوبي تجربگي ايشان ودليلي از همين دست است كه كار را امروز وفردا ميكنند.
راستي سوم تير هم رسيد روزي كه ما زمان رااز دست داديم زمانيكه
جامعه اصلاح طلب ومترقي در خود افتاده بود وبيرون از لاك خود را نظاره نمي كرد.روزي كه بزرگان خود را به هزار دليل تخريب كرديم
وروزي كه مردم را ناديده گرفتيم.آمدند افرادي كه لياقت حكومتداري و مملكت داري را نداشتند.
خانم كديور آيا تبعيض در برخورد با اين دولت ودولت آقاي خاتمي را ديده اييد.به مراجع وعلماو...توهيين مي كنندو...آب از آب تكان نمي خورد.اگر خاتمي نامه را به بوش نوشته بود چه برخوردي با وي ميكردند؟وهزاران مورد ديگر كه اتفاق افتاده ومي افتد.
بياييد دعا كنيم زمان را در برابر خداوند از دست ندهيم .بهاره فرجي  
[ ۸۵/۴/۳ در ساعت ۲۰:۰۷  ]

خانم كديور عزبز
سلام - با أرزوي سقت است كه منتظر درخارج از ايران هستم ولي 9 ماهي هست كه جندين بار خودم يا خانواده ازايران با انجمن تماس كرفتند كه البته فقء براي يادبود برايم عزيز است وكرنه اصراري نيست !
همجنان منتظرم
دوستدار شما