علیرضا  
[ ۸۴/۱۱/۸ در ساعت ۰۱:۰۵  ]

انسانهایی هستند که آزادگی آنها را از قیود می رهاند. یکی از همین قیود لکنتی است که در تکلم نمایان می شود. خواندن دفاعیات سقراط در دادگاه آتن و سر توماس مور در دادگاه انگلیس (که هر دو به مرگ محکوم شدند) هیجان عمیقی به من می بخشد.hassan  
[ ۸۴/۱۱/۵ در ساعت ۲۰:۱۳  ]

didi che kard arash?
mibini che mikonim ma?!
didi che mikonan molaha?
dar jomle zibast vali dar amal zendan.