Ali  
[ ۸۴/۷/۱۳ در ساعت ۰۷:۵۷  ]

اقای حمیدرضا چطور در بحبوحه مسائل هسته ای ایشان وقت دارند به قم بروند ولی وقت ندارند به جلسه معارفه بروند؟ شاید علمای حوزه راه حل هسته ای داشته اند!!!!!!مسعود  
[ ۸۴/۷/۱۳ در ساعت ۰۵:۵۸  ]

ما و "آنها" همیشه دفاع از اسلام ناب که مدافع حقوق زنان است را فریاد میکنیم. مسلمانان آزاده فراوانند که معتقد به حقوق زنان هستند ولی اگر به نص صریح تمام ادیان بنگریم این حقوق مساوی زنان است که در مقابل قدرت تام مردان واقع شده است. نگاه به مسیله ارث. شهادت در دادگاه. قضاوت .طلاق. ازدواج.حضانت. حقوق جنسی. که به مرد بگوید بر زنان خود وارد شوید چون کشتزارتان...........مثال ها ی محدودی است از نگاههای مذهب به مسایل زنان است.
یا باید خیلی از دریافتهای مذهبی تغییر کنند یا جدایی مذهب از سیاست مورد توجه واقع شود.shirin  
[ ۸۴/۷/۱۲ در ساعت ۲۰:۲۶  ]

سلام بانو.خسته نباشيد.در نمايشگاه هنرمفهومی ونیز اثر يک هنرمند زن به اين صورت بود:تمام ديوارها و زمين را سفيد کرده بود صبح شروع نمايشگاه با لباس سفيد در محل حاضر شده و لباسهايش را در می اورد بعد با يک تيغ شروع به خراش بدنش می کند به طوری که خون روی بدن يا لباس بازديدکنندگان می ريزد تا شب اين کار را تکرار می کند من انجا نبودم ولی می دانم تمام حاضرين تلخی اين حرکت را درک کرده اند که زن در دنيا معاصر به چه نقطه ای می رسد که برای نشان دادن ظلمی که به او روا داشته می شود حاظر است به صورت نمادين تيغ به بدنش که مظهر زيباييست بزند.hamidreza  
[ ۸۴/۷/۱۱ در ساعت ۲۱:۲۰  ]

در تنگنای گردنه حساس هسته ای ارجحيت به همراه مسائل و نگرانی مربوط به آن است و اگر کوتاهی و کمکاری از دولت نوپا سر زده است کياست حکم بر صبوری و تحمل می دهد.