علیرضا قراباغی  
[ ۸۴/۴/۲۷ در ساعت ۱۸:۴۸  ]

کور سویی از برآورده شدن آرزویتان به چشم می خورد. البته نه به آن شیرینی! ما مردمان قانعی هستیم، همینقدر که خرمای عزا نباشد، خود را راضی می کنیم. اکنون در میلاد امیدی هست. اگر بگذارند ...فرهاد  
[ ۸۴/۴/۲۷ در ساعت ۱۸:۳۷  ]

خانم كديور

امروز در ايران بيش از ۶۰ ميليون گنجي وجود دارد كه نه با اعصاب غذا بلكه با اعمالشان اعتصاب كردند شما بهتر ميدانيد همانطور كه منم ميدانم اين انتخابات چگونه برگزار شد
شما وديگران براي تحت تاثير قراردادن نحوه برگزاري انتخابات بند كرديد به آقاي گنجي
براي تمام مردم ايران متاسفممسيح  
[ ۸۴/۴/۲۷ در ساعت ۱۷:۱۷  ]

بود آيا كه درميكده ها بگشايند
گره از كار فرو بسته ما بگشايند

در ميخانه ببستند خدايا مپسند
كه در خانه تزوير و ريا بگشايندقلمران  
[ ۸۴/۴/۲۷ در ساعت ۱۵:۲۱  ]

سلام
گاهی به اين موضوع فکر می کنم که آيا واقعا برای سردمداران ما وجهه جهانی و ... مهم است. آيا اين همه ضرر و زيان را که بابت نسنجيده کاری ها می پردازند را نمی بينند؟ آيا وقت آن نرسيده تا عاقلانه به موضوع گنجی پايان دهند. اين سوالها در ذهن خيلی ها بی جواب مانده است.
آيا فقط حمله نظامی امريکا می تواند آنها را سر عقل بياورد؟
به اميد آزاد انديشیمینو  
[ ۸۴/۴/۲۷ در ساعت ۰۱:۱۹  ]

سلام به همهء آزادیخواهان .
با اجازه ء صاحبخانه.
این کامنت را در وبلاگهای مختلف میگذارم از شما عزیزان هم خواهش میکنم که همه با هم قدمی برداریم.
عزيزان و یاران گنجی : لحظه ها میگذرد و هر لحظه به فاجعه ء بزرگی نزدیک میشویم ، فاجعه ای که اگر اتفاق افتد خود را نخواهیم بخشید . این که هر کداممان مرتب سر به اخبار اینترنت بزنیم ، نشد کار !! بیائید دست به دست هم اعتراضمان را در بیرون از این دنیای مجازی نشان دهیم .
برای همهء ما که لحظات تلخ و حساسی را میگذرانیم حرکتی لازم است چرا که با دست روی دست گذاشتن به هیچ جا نخواهیم رسید.

در اینجا از شخصیتهای سیاسی که خواهان آزادی گنجی هستند درخواست میکنم تا دیر نشده زمان و مکان یک تجمع دیگر را بدهند.
و از همهء عزیزانی که خواهان آزادی گنجی هستند میخواهم که گامی مثبت در راه آزادی اکبر گنجی بردارند.
امیدوارم که مثل 3 شنبه ء هفتهء قبل نباشد که 180 نفر فراخوان را امضاء کردند ولی تعداد شرکت کننذگان در این تجمع 200/300 نفر بیشتر نبوذیم.

گنجی یک جریان است و ما نباید به کسانی که با جان گنجی و گنجی های دیگر بازی میکنند قدرت مانور بدهیم .دادفر  
[ ۸۴/۴/۲۶ در ساعت ۱۷:۴۸  ]

سرکار خانم کديور
هنوز هم مي فرماييد ؛اگر بگذارند؛ چه کسي بايد بگذارد، هماناني که زندانيان را به بند کشيده اند مثلا بايد براي شيرين شدن کام ما سفره بيارايند. ننويسيد اگر بگذارند بنويسيد اگر بخواهيم.ما نخواستيم، نه من وشما ، همگي ما از خاتمي گرفته تا شاتقي. هيچکس نخواست آنچنان که شايسته ماندگاري است در صحنه بماند . خاتمي ، سروش ، سحابي و ... را نگاه کن به جاي آنکه به اعتصاب غذاي گنجي بپيوندند افاضه مي فرمايند که دست از اعتصاب باز دار و همچون ما روزگار به سلامت بگذران ! هر چه زمان بيشتر بر من مي گذرد بيشتر ايمان مي آورم که روشنفکران ما چند پله از عوام الناس عقب ترند و بيچارگاني که در طول تاريخ در پي اينان افتاده اند چقدر زيان برده اند.RG  
[ ۸۴/۴/۲۶ در ساعت ۱۵:۴۵  ]

سلام
سقوط به اين اوضاع پس از 8 سال كفران نعمت بخصوص از طرف اكثر سران بالاي جمهور و تمام احزاب حاميشان بخاطر نبود آنيست كه گنجي دارد نشان ميدهد: راستي, روراستي و استقامت و پافشاري بر حق انسان!
اينان يادشان رفت كه نظام براي مردم ساخته شده , نه مردم براي نظام!!! و چه بسيار فرصت ها كه حق مردم بپاي مصلحت نظام - يك چيز موهوم - ذبح شرعي شد! حتي همين انتخابات اخير كه ننگ اين خيانت ها به حق مردم - به خاطر مصلحت نظام- تا ابد بر پيشاني سست عناصري مثل ... خواهد ماند! چقدر جاي خالي آقاي دكتر مهاجراني بر صندلي رياست جمهوري آن گاري دزديده شده به چشم ميزند! گاري اي كه دارد تابوت جمهوريت را از روي نعش اسلاميت به سرداب تاريخ ميبرد تا دوباره كي زنده گردد!
به گمانم بانگ بلند گنجي آنروز باز آمدن را جلو خواهد انداخت. دريغا از شيرآهنكوه مردي كه اوست! به نظر ميرسد اين سرنوشت و خيليهاي ديگر را بقول شاملو: (نه خدا و نه شيطان بلكه بتي ميخواهد رقم بزند كه ديگرانش ميپرستند! ) اما گنجي خود دارد آنرا پتكي ميكند بر سر همان بت و بت پرستان!
يادمان نرود كه خدا با او و با ماست!عليرضا قراباغي  
[ ۸۴/۴/۲۶ در ساعت ۱۵:۴۲  ]

روي نهضت شيعي در ايران و ضرورت كنوني جهان اسلام كار كرده ام و از كتاب شما در مورد تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران هم استفاده ها كرده ام. هنوز فكر مي كنم ما بايد پيشگام جهان اسلام به سوي پايان بخشيدن به انديشه بمب به دستان تهي مغز باشيم. و در جزوه اي كه در دست نوشتن دارم همين را نشان داده ام. هنوز فكر مي كنم مانيفست گنجي بايد بيرحمانه نقد شود چون نميتواند مسلمان عقب مانده كنوني را به همه انسانهاي خوب جهان پيوند بزند. اما ...
مي گويم هنوز، و سوگند مي خورم كه اگر صداي متفاوت گنجي به هر دليل بين ديوارهاي زندان يا ديواره هاي سرد خاك، خاموش شود، جزوه ام را پاره پاره كنم و بر خوش باوري خود به ظرفيت انقلاب شيعي تلخ بخندم.هوشنگ  
[ ۸۴/۴/۲۶ در ساعت ۱۴:۵۳  ]

سلام... اين بزرگمرد؛ پهلوان اكبر ؛ حال خوبي ندارد و ما ساكت و ترسان، مرگ او را به انتظار نشسته ايم. آري! زنده كشي و مرده پرستي، شيوهء ديرينهء ماست.اين ققنوس آزاد و اين شاهين بلندپرواز كه آزادي و انديشه را با همه وجود فرياد زده است، اين آرش كه همه هستي اش را براي آزادي ايران، فدا كرده است، در حال مرگ است و ما مرگ او را به انتظار نشسته ايم تا بعد برايش مرثيه بسراييم و مدح گوييم. او هنوز زنده است. بياييد تا كار از كار نگذشته، از هر راهي كه مي توانيم، زندگي و آزادي او را فرياد زنيم. همين امروز؛ شايد فردا خيلي دير باشد... سری بزن...Ehsan  
[ ۸۴/۴/۲۶ در ساعت ۰۵:۰۲  ]

ENTEZARE JALEBY AZ HOKOMATE ... VA ...DARID...