يك خواننده  
[ ۸۴/۲/۲۸ در ساعت ۰۸:۵۷  ]

قباي زندگاني چاك تا كي ؟..... چو موران آشيان در خاك تا كي ؟ .... به پرواز آي شاهيني بياموز ...تلاش دانه در خاشاك تاكي ؟میترا  
[ ۸۴/۲/۲۷ در ساعت ۱۹:۱۷  ]

جدا شما میدونید نظر شورای نگهبان چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یه ادم  
[ ۸۴/۲/۲۷ در ساعت ۰۵:۳۳  ]

از موسوی دفاع می کنيد؟ بی پرده سخن بگوئید تا سره از ناسره متمایز گردد. و موضع تان روشن باشدrouzbeh  
[ ۸۴/۲/۲۶ در ساعت ۱۹:۰۳  ]

اگر چه من بالشخصه ترجیح میدادم مهندس موسوی کاندید شوند ولی باید بگویم که جای تاسف است که جمهوری اسلامی آنقدر در پرورش نیروهای جدید (ترجیح میدهم بگویم جدید تا جوان ) ابتر بوده که باید پس از ۱۶ سال باز به دنبال ایشان برویم. واقعیت امر این است که در مملکت ما هر نوع مدیریتی من الجمله ریاست جمهوری بیشتر از آنکه بستگی به درایت کاردانی نبوغ و هر چه که در تمام دنیا خصوصیات مدیریتی محسوب می شوند داشته باشد به مقبولیت شخص مورد نظر نزد دیگر محورهای قدرت و حتی زیر دست ها دارد. به همین دلیل کسانی که اقبال یارشان بوده و از بالا حمایت می شده اند بسادگی بی هیچ نبوغی مدارج ترقی را طی نموده و در کارنامه خود با افتخار درج کرده اند. از این رو در کشور ما اشخاص تعیین کننده قدرت سمت ها هستند و نه بالعکس.
ما همه دیدیم با خاتمی چه کردند و دیده ایم و باز هم خواهیم دید با دیگران چه خواهند کرد.

با احترام
روزبهقلمران  
[ ۸۴/۲/۲۶ در ساعت ۱۱:۱۰  ]

خانم کديور
درج مطلب ما در اين قسمت توسط شما کافی نيست. لطفا در صورت امکان اگر شما در ارتباط با آنها نظری داريد: تاييد ميکنيد يا قبول داريد يا خير . در هر صورت نظرتان را نيز بيان کنيد. در اينصورت ارتباط دو طرفه خواهد شد.saeid  
[ ۸۴/۲/۲۶ در ساعت ۰۶:۴۶  ]

سلام. مهندس موسوی بوی امام دارد. مهندس موسوی بوی ايثار و شهادت همه دوستانم در جبهه ها را می دهد. او و بهمه دوستان شهيدم بوی محمدی دارند. ديگران بوی عثمان و مروان می دهند.قلمران  
[ ۸۴/۲/۲۵ در ساعت ۱۷:۲۷  ]

سلام
خانم کديور عزيز لطفا در روزنوشتهايتان بيشتر به خاطراتتان توجه کنيد و از آنها نيز بنويسيد. مسلما مواردی را که اشاره نموده ايد درست است ولی آنچيز که ما تشنه آن هستيم چيزهايی است که نمی بينيم نه به آن دليل که نمی خواهيم بلکه به اين دليل که نمی توانيم و نمی گذارند.
ممنون