rozbeh  
[ ۸۴/۲/۲۲ در ساعت ۱۶:۵۰  ]

اگر چه من استيفای حقوق زنان را از وظايف هر فرد آزاده می دانم ولی متاسفانه برخی دوستان حقوق زنان را با دادن پست های اجرايی بالا مترادف میدانند. به نظر من ابتدا باید اين مشکل فرهنگی حل شود که زنان توانمند بتوانند پستهای مديريتی متوسط را که مشکل قانونی نوشته و يا نانوشته ای در برابر آن وجود ندارد اداره کنند. پس از آن با وجود زنانی که سوابق مديريتی کافی دارند می توان صحبت از وزارت و يا رياست جمهوری نيز نمود. البته واقعیت این است که بعضی موانع بیشتر از آنکه قانونی باشد عرفی است.roya  
[ ۸۴/۲/۲۲ در ساعت ۰۷:۴۳  ]

سلام
بازی دادن زنان وسواستفاده از زنان توسط مردان در همه عرصه های زندگی مشاهده می شود.در عجبم از زنانی که نه تنها از اين وضع نا راضی نيستند بلکه از وضع موجود رازی نيز می باشند.البته بايد گفت که شستشو گران مغزی قهاری وجود دارد.قلمران  
[ ۸۴/۲/۲۱ در ساعت ۱۱:۱۷  ]

با سلام
در مورد انتخابات و زنان حرف و حديث فراوان است. نکته ای که قابل ذکر است اين است که وقتی مرجع تقليدی رئيس جمهور را از دادن وزارت به خانمها با حرام اعلام کردن ماليات ميترساند و آن دستگاه دولتی از اين باب خود را از گناه مبرا ميداند ديگر بحث مختومه ميشود.
در اين نگاه بايد توجه داشت که حتی حکومت ما موضع خود را در قبال ساده ترين مطالب مثل اعلام رسمی امکان کانديد شدن زنان اعلام نمی کند. در هر موردی روشنگری افکار عمومی مناسبترين روش ميباشد.
با تشکرگردآفريد  
[ ۸۴/۲/۲۰ در ساعت ۲۳:۴۴  ]

به راه باديه رفتن به از نشست باطل