شهریار  
[ ۹۸/۵/۱۳ در ساعت ۰۳:۱۴  ]

خدای غفور و شکور، پدر گرامی شما و حاج آخوند رو در بهشت اعلی بهم رساندعلی  
[ ۹۸/۴/۲۹ در ساعت ۰۱:۲۵  ]

خدا هر دو بیامرزد!بیم موج  
[ ۹۸/۴/۲۱ در ساعت ۱۲:۰۱  ]

با سلام.فقط یکبارخدمت پدربزرگوارتان رسیدم آنهم درمجلس یادبود مادرتان. به حقیقت اسم بامناسبتی داشت نور.باوقارومتین ومانند ستونی دم در ایستاده بود .

: