کامنت نویس  
[ ۹۶/۱۱/۹ در ساعت ۲۲:۳۷  ]

من در همه عمرم تنها یک کامنت نوشته ام. آن هم زمانی بود که یک نفر به زبان فارسی وبلاگ درست کرده بود و از من هم خواسته بود کامنت برایش بنویسم. زود رفتم و نوشتم: این یک کامنت است.
خیلی شاد شده بودم که بالاخره نمردم و من هم یک کامنت نوشتم. حالا با شادی همان روز کامنت دوم را برای تو می نویسم: آفرین.

هوشنگ دودانی

: