اکبری  
[ ۹۵/۹/۱۶ در ساعت ۲۰:۱۲  ]

با عرض سلام.
آقای دکتر از زمان سفر تا زمانی که شما در ایران حضور داشتید هیچوقت اعلام کردید که آقای بشارتی دروغ گفتند؟اگر نه چرا؟ما مردم درباره شما چگونه باید قضاوت کنیم؟
در مورد باقی مقاله ها چرا الان این بحثها را مطرح میکنید؟
********
با سلام
برای طرح هر مطلب می بایست مناسبتی وجود داشته باشد!محمود ق  
[ ۹۵/۹/۷ در ساعت ۱۷:۳۷  ]

خداوند آقا نورالدین را سلامت بدارد که با دسترنج کارگری در راه آهن فرزندانی را تربیت کرد که یکی در راه دفاع از کشور به شهادت برسد و دیگری بلحاظ روشنفکری دینی او را تحمل نکنند ای کاش قدر فرهیختگان را میدانستیم . فرهنگی بازنشسته و کارگر زاده راه آهن اراکحمیدرضا  
[ ۹۵/۹/۷ در ساعت ۱۵:۰۴  ]

http://aftabnews.ir/fa/news/10499/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
دیدن و شنیدن و خواندن تجارب ارزشمند وزیر فرهنگ دوران اصلاحات ایران معاصر خیلی عبرت آموز است .

: