کاوه  
[ ۹۵/۹/۷ در ساعت ۰۰:۵۳  ]

بعد از 50 سال دیکتاتوری و به زور بیماری از صحنه کنار رفتن هم شد موقعیت شناسی. احساس می کنم این جمله ی هیچکاک وقت نوشتن به یادتون اومد و گفتید هر جوری هست باید بچپونمش تو مقاله. یعنی واسه هرکسی می شد این جمله رو به کار برد جز فیدل

: