محسنی  
[ ۹۵/۸/۲۳ در ساعت ۱۸:۳۴  ]

جناب مهاجرانی یک مقدار بعیدم آمد . شما یک مسلمان شیعه که در رثای اهل بیت کتاب هم نوشتید چه می شود که از اسپینوزایی این طوری دفاع می کنید و مدحش می کنید که هم به خدا اعتقادی نداشت . هم مخالفت آشکارا با دین و دیدنداری می کرد . هم تارک الدنیا بود که در اسلام حرام است . هم ازدواج نکرد که مخالف سنت پیامبر اسلام است . حالا اگر یک جوان ایرانی نوشته شما را ببیند چه حرفی در جواب اختلالات بالا دارید ؟ با تشکر

: