علیرضا  
[ ۹۵/۸/۲۳ در ساعت ۲۱:۰۸  ]

اگر خیام و فرانسیس اسی سی و اسپینوزا و ملا صدرا و مولوی در حلقه ای با هم می نشستند، چه می گفتتند!؟

می‌گفتند: "دیدید آخرش این عطا کار خودش را کرد و ما را دور هم جمع کرد...خودش کجاست؟ "

: