حسین  
[ ۹۴/۱۰/۱۴ در ساعت ۰۳:۵۸  ]

سلام
بی اندازه شادمان شدم.مبارک باد.
بعدازمدت هاتصویری ازبانوکدیوروهمسرشان درتلگرام دیدم-می توان ازقابلیت پروفایل تلگرام برای گذاشتن عکس هم استفاده کرد-شایدچون عضوهیچ یک ازشبکه های اجتماعی حتابه مستعارهم نیستم وشایدفرصت فعالیت نیست.بعدازمدت هاآقای دکترقدری چاق به نظرمی رسند!سلامت باشید.
کاش سایت های پرببیننده چون انتخاب و...این خبررامنتشرکنند.به نظرم بایددرصفحه ی آقای دکترهم منتشرشود!حسین  
[ ۹۴/۱۰/۱۴ در ساعت ۰۳:۳۴  ]

سلام
بی اندازه شادمان شدم.مبارک باد
ممنون ازاین که به نظرمخاطبان اهمیت می دهید!
مابرسرآن عهدکه بستیم نشستیم هنوزAli  
[ ۹۴/۱۰/۱۴ در ساعت ۰۲:۳۴  ]

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست ...
فرّخباد مهربانو

: