حسین(H_S)  
[ ۹۴/۸/۳ در ساعت ۲۲:۰۶  ]

سلام
استاد عزیز اعتقاد شما در مورد خواب و رویا چیست?
********
سلام
در باره مقوله وحی در بخش های آینده نکته های قرآنی به این موضوع اشاره می کنم.

: