حسین(H_S)  
[ ۹۴/۷/۱۹ در ساعت ۰۰:۱۴  ]

بسیار زیبا بیان نمودید.

: