احمد  
[ ۹۳/۱۰/۵ در ساعت ۱۸:۱۲  ]

و خوانندگان جدید هم اضافه شده اندشیرین  
[ ۹۳/۹/۲۹ در ساعت ۲۳:۱۱  ]

به میمنت و مبارکیپریماه  
[ ۹۳/۹/۲۸ در ساعت ۲۳:۲۷  ]

سلام
خانم کدیور تبریک میگم تولد مکتوب رو
تولد خودتون هم مبارکه از راه دور یک شاخه گل سرخ براتون می فرستم ** و می بوسمتون. شما هم سن خواهر من هستید. این وجه مشترک رو به فال نیک میگیرم و آرزو میکنم همیشه سلامت باشید.
----
سلام و سپاس پریماه عزیز
موفق باشیHesam  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۲۱:۴۲  ]

خانم کدیور، چند سال پیش بود که روزنوشت های شما زوج عزیز را میخواندم، اما نمیدانم از کجا تصور میکردم که دیگر متوقف شده است!
امروز بر حسب اتفاق به یاد سایتتان افتادم و دوباره به سراغش آمدم. آخر شب بود که به خودم آمدم و دیدم مدتی است در میان نوشته های شما دو عزیز در حال گشت و گذارم و چه دلچسب بود.
امیدوارم که خوب و خوش باشد.
یا علیhassan  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۲۰:۲۷  ]

happy birthdayعلیرضا  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۱۲:۱۸  ]

با آرزوی پرباری بیشتر مکتوبمرادی  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۱۱:۲۰  ]

تبریک مرا بپذیریدامیرحسین  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۰۳:۰۱  ]

باسلام
بنا به قلم نگارنده دردفترایام،بعدازفوت کدیور،پدرنام پسررابه عنوان فامیل برای خوداختیارمی کند.این نام که بنابه تاثروناراحتی شدید،عنوان شده، هنوزبعدازسال ها،نوادگان آن مرحوم هماره برای مردم موجب برکات،بوده اندوالبته مغضوب حکومت!
هردومیلادبرشماومادروپدری که این گونه فرزندانی رابه جامعه هدیه داده اندخجسته ومبارک!
قدری بیش تربه مکتوب سوخته، نظرداشته باشیم!تکنولوژی بلای جان مکتوب نشود!fatemeh  
[ ۹۳/۹/۲۵ در ساعت ۰۰:۴۷  ]

هم تولد خودتون و هم دهمین سال مکتوب مبارکعلی  
[ ۹۳/۹/۲۴ در ساعت ۲۰:۴۱  ]

مبروک

: