...  
[ ۹۳/۹/۱۹ در ساعت ۰۴:۵۹  ]

سلام
باتوجه به درراه بودن اربعین حسینی وراهپیمایی میلیون هازایردرعراق به نظرتان نیک نبودکه دراین باره بنگارید؟بایدهاونباید.
-----
حق با شماست!



امیرحسین  
[ ۹۳/۹/۱۸ در ساعت ۱۷:۴۰  ]

باسلام
بعدازروزهاوشب ها،بی خوابی ،بالاخره مقاله ام درزمینه رشته ی تخصصی ام پذیرفته شد.
ساعت کامنت هایم درمکتوب که همه دم دم های صبح است گواه صدق گفته هایم می باشد.چندین کاررابه موزات هم پیش بردن بسیارسخت است.ولی دنیا، دنیای مدیریت وبرنامه ریزی است.خیلی خیلی خوش حالم نه ازسرغرور، ازاین که بی خوابی هایم.بدون ناهاروشام خوابیدن هایم نتبجه داد.پژوهشی دیگرنیزدرراه است..خدایاشکرت!
تقدیم به دانشمندارزشی، سرکارارجمندخانم دکترجمیله کدیورکه نگاه مادرانه اش هماره مشعل راهم بوده است!
-------
سلام. تبریک می گویم به شما امیرحسین عزیز
با آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما و طی مدارج عالیتر



امیر  
[ ۹۳/۹/۱۵ در ساعت ۰۱:۴۸  ]

باسلام
اگراشتباه نکنم این دومین باراست که انقلاب مصرکه برخواسته ازتوده های مردم بوده به انحراف رفته است.
ازماست که برماست!





: