امیرحسین  
[ ۹۳/۵/۲۹ در ساعت ۲۳:۵۴  ]

سلام برخانم دکتر
سالگردازدواجتان مبارک.
این چندوقته بیش ترنوشته هایتان کوتاهست!
می تونم بپرسم چرااینقدرکوتاه می نویسید؟
کم حوصله به نظرمی رسید!
---------
سلام برشما
و سپاس
گاهی که خودم وقت نمی کنم مطالب طولانی دیگران را بخوانم این احساس را دارم که شاید بقیه هم همین مشکل من را داشته باشند
کلا طرفدار گزیده گویی هستم!

: