امیر  
[ ۹۳/۵/۱۷ در ساعت ۰۳:۴۶  ]

باسلام
دراوایل انقلاب مرحوم مهندس بازگان موردقبول واقع نشد.وآن برخوردبااوشدکه به قول آقای عبدالعلی بازرگان :یکی ازسخت ترین اتفاق های عمرپدرم لحظه ای بودکه درمجلس به اوبی احترامی شد(که البته درآن روزها،صهبایی نبودکه خنده ای مستانه بزند!)بعدازآن بنی صدرخاین شناخته شد.مرحوم رجایی بعدازچندماه شهیدشد امروزبعداز35سال ازعمرانقلاب57مهندس موسوی نخست وزیرآن روزگارجزسران فتنه است.بعدارآن ایت الله هاشمی جزخواص بی بصیرت وازنگاه عده ای جزسران فتنه.بعدازآن آقای خاتمی که اونیزجزسران فتنه است.بعدازآن آقای احمدی نژادکه جزگروه انحرافی ست.آقای ناطق به عنوان ریس مجلس جزخواص بی بصیرت وبه نوعی هم دست باسران فتنه.بعدازآن آقای کروبی که روزگاری امین امام (سلام الله علیه)بوده اندازنگاه تیورسین های امروزشیخ ساده لوح وجزسران فتنه.آقای حدادعادل که قوم وخویش مقام معظم رهبری هستند.آقای لاریجانی نیزجزگروه مافیا.البته ازآقایان منتظری و...فاکتورگرفتم.نمی دانم جوان امروزبایدبه دنبال چه الگویی باشدکه سال هابعدجزاین گروه هانباشد...
سرکارخانم کدیوردرمورداتفاق های این روزهای شهرداری تهران،به عنوان یک فعال حقوق زنان بنویسید.برای خواندن نقطه نظرات شمابه بست نشسته ام.

: