مهران  
[ ۹۳/۵/۱۳ در ساعت ۱۴:۵۵  ]

سلام
خانم دکتر کدیور برای شما آرزوی سلامت دارم جایتان در ایران خالیست
کشور به امثال شما نیازمند است بخاطر دارم سخنان شما را در خانه کارگر اصفهان به همراه دخترکوچکتان که نمی گداشت شما درست سخنرانی کنید! راستی حال دختر خانمتان خوبه بزرگ شده؟
مهران- اصفهانثریا کرباسی  
[ ۹۳/۵/۹ در ساعت ۱۶:۵۶  ]

سرکار خانم کدیور:
با همه ی احترامی که برای شما قایل هستم با این نظر شما کاملا مخالفم.من باز هم می گویم : ( نه غزّه نه لبنان..جانم فدای ایران )....من یک انسان ایرانیم و به آن افتخار می کنم .
من بیش از مردم غزّه دلم برای دختران شین آباد ...جوانان در بند ....مردم بدبخت بلوچ وکرد وعرب وهمه ی مردم بدبخت ایران می سوزد ....
سی وچند سال ثروت مملکت را به آنها دادیم بس است بگذارید ما به درد خود برسیم ....فلسطین و غزّه ولبنان وبقیّه مال شما واایران..... عزیز مال ما دست از سر ما برداریدلطفا.............
-----------
من حمایت از غزه و لبنان را با عشق به ایران و دغدغه های مردمم جدا نمی دانم
ایران را انحصاری نکنید دوست عزیز. همه ما ایرانی هستیم. به ایرانی بودنمان افتخار می کنیم و در غم ها و شادیهایش سهیمامیرحسین  
[ ۹۳/۵/۷ در ساعت ۰۳:۱۹  ]

بسیارعالی!
باسلام
عیدفطر،عیدخوبان ،برشماکه ازتبارخوبانیدوخانواده محترم مبارک.

: