زهرا  
[ ۹۳/۳/۱ در ساعت ۱۳:۴۸  ]

اصل موضوع همینه. آزادی پوشش.زهرا  
[ ۹۳/۳/۱ در ساعت ۱۳:۴۶  ]

مردم عادی دلشون آزادی های اجتماعی می خواد در درجه اول. همین حق انتخاب پوشش. اولیه ترین و بدیهی ترین نوع آزادی. اگر به این آزادی نرسیم به بقیه آزادی ها هم نمی رسیم. زمان شاه همه نوع آزادی بود ولی آزادی سیاسی نبود. انقلاب که شد همه آزادیها از دست رفت. حالا باید دوباهر بتونیم خودمون ور به 35 سال پیش برسونیم.

: