دوست‌دار  
[ ۹۳/۲/۱۸ در ساعت ۱۹:۲۴  ]

سلامخانم دکتر
از وقتی که رفتید فیس‌بوک دیگه به سایت و بازدیدکنندگان سایت کم‌محل شدید
اشکالی نداره
ما هم میاییم فیس بوک
شما راحت باشید
دوست‌دار
----------
سلام
کمی تاحدودی حق با شماست!
سعی می کنم بیشتر حق مکتوب را به جا بیاورم
فیس بوک تاحدودی مثل فست فود هست!
ولی هیچ جایی برای من مکتوب نمی شه- مجید کاروانی  
[ ۹۳/۱/۱۶ در ساعت ۱۰:۴۴  ]

با سلام
فکر خوبی است و لی راه حل ساده تر از این هم وجود دارد.
اگر حاکمیت دغدغه مردم را داشته باشد و نگران مردم باشد و به احساسات آنها اهمیت بدهد موضوع را ریشه ای حل می کند.
یعنی سطح جرمهای امنیتی را تغییر می دهد تاهرکسی با کمترین اظهار نظر مخالف یا متفاوت، مجرم امنیتی محسوب نشود.
با این روش مطمئنا خیلی از افراد اصلا مجبور نمی شوند که به خارج از کشور بگریزند یا راحت تر می توانند برگردند.
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
همچنان امیدوار به آینده .....نوید  
[ ۹۳/۱/۱۳ در ساعت ۲۱:۳۴  ]

سلام !
به امید ِ روز های روشن تر .

: