سیدعطاءالله(سیدآرش) فیروزی  
[ ۹۲/۱۱/۲۳ در ساعت ۲۳:۵۷  ]

سلام بر سرکار خانم کدیور
من اگر خدا قبول کنه یه بچه مسلمان هستم که مقید به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه هستم و نه کاری به چپش دارم نه به راستش و خلاصه چون مملکتم برام مهمه یه جورایی پیش خودم کنار میام اما این حرفها مهم نیست و من برای این حرفها اینجا نیومدم و چیزی که برام مهمه من اهل شهرستان فسا هستم و شهرم و همشهریانم را از عمق وجود دوست دارم و چون شما به عنوان یک فسایی در سطح جامعه مطرح هستید خیلی برای من اهمیت داره و همچنین باعث افتخار من و دیگر همشهریها - من دقیقا نمیدونم شما الان چیکاره ای و نه میدونم کجا هستی و نه میدونم موضع سیاسی شما چیه و نه میدونم کیا موافق شما هستند و کیا نیستند ولی این رو میدونم که به عنوان یک همشهری شما را از خودم میدونم و امیدوارم که هرجا هستید همیشه موفق و پیروز باشید و از خدا میخواهم که هیچگاه دچار حاشیه نشوید چون یکی مثل من نسبت به شما تعصب و غیرت داره و عزت شما را عزت خودم میدونم گرچه شاید اصلا شما مثل من اینگونه فکر نکنید و حتی این پیام را هم نخوانید اما ما اینگونه هستیم و بهترینها را از خدای منان برای شما خواهانیم.
--------------------
سلام و سپاس
من هم به داشتن همشهریان خوبم و شهر عزیزم فسا افتخار می کنم
موفق باشیدامیرحسین  
[ ۹۲/۱۱/۲۱ در ساعت ۱۴:۳۹  ]

باسلام
سرکارخانم کدیوردیری ست که مکتوب طراوت وشادابی گذشته راندارد.حال که نسیمی تازه دمیده مکتوب نیزبایدشمه ای ازآن نسیم رابه خواننده گانش به نوازدکه این طوربه نظرنمی رسد.هرچندرنج غربت نیزبه جاست...!
خانم دکترکدیور
تومگومارابرآن شه بارنیست باکریمان کارهادشوارنیست.
دل سردی خواننده گان مکتوب روانیست.
به درستی این حق خواننده گان مکتوب برشماست!
-----------------
سلام و سپاس از شما
حق را به شما می دهم. امیدوارمامیرحسین  
[ ۹۲/۱۱/۱۴ در ساعت ۲۱:۰۳  ]

باسلام
خانم دکترکدیور
1-امروزبعدازگذشت 35سال ازانقلاب.به چنددرصداهداف وشعارهایی که سرداده می شدرسیده ایم؟طبق کتاب هاوفیلم هایی که مانسل سومی هاازانقلاب وافکارامام خوانده ودیده اییم این انقلاب یک انقلاب فرهنگی -اخلاقی بوده است .آیااین چنین شده است؟وضعیت معیشت قشرضعیف جامعه هرروزبدترازدیروز!شمادرتفسیری که ازعاشوراداشتیدفرمودید:عاشورانمادقدرت بودکه رنگ دین گرفت!آیاامروزاین چنین نیست؟نقدانگیزه جای گزین نقداندیشه شده است!منزل دکترعلی شریعتی بودم .بادخترعمه ی دکترکه روزگاربسیاری رابادکترسپری کرده وازاوخاطرات بی شماری داشت به گفت وگونشستم.
اززمان زندان شدن دکترشریعتی پرسیدم.این گونه پاسخ دادکه پسرم درآن زمان هنگامی که برای ملاقات علی به زندان می رفتیم به احترام دکترابتدابااحترام به خانواده ی دکترشریعتی اجازه ی ورودمی دادند.واردمی شدیم .همه ی ملاقات کنندگان بعدازنیم ساعتی می رفتندمابعضی اوقات 2ساعت نزدعلی می ماندیم طوری که علی اصرارمی کردزودترازاین جابرویدنمی خواهم برای زندان بانم مشکلی ایجادشود.شنیده ام هنگامی که دکترعلی رضابهشتی درزاندن بوده به خاطرگرفتن اعتراف واین که دکتربهشتی ازاین کارسربازمی زده زن ایشان ازترس آمدن ماموران درزیرزمین هاآواره بوده.
خانم دکتربعدازگذشت 35سال ازانقلاب ناموس نه تنهااصلاح طلبان بلکه همه درامان نیستند.چنان چه پدران ماازآینده ی انقلاب آگاهی داشتند جانشان رادرراه انقلاب می دادند.هرچندآنان جانشان رادرراه اندیشه های پاکشان دادند.
فیلم های شکنجه شدن زندانیان رانمی خواهم باورکنم!
خانم دکترچراباسلام وصلوات ازدهه ی فجرگذشتید؟

: