علی رفیع  
[ ۹۲/۱۰/۳۰ در ساعت ۲۳:۳۴  ]

سلام ما هم همینطور فکر میکنیم،امّا شاید ما هم اشتباه فکر میکنیم.همانطور که مرسوم است میگویند فلانی به قلبم ننشست وچه بسا اشکال از قلب ما باشد نه ازفلانی.SaBa  
[ ۹۲/۱۰/۲۷ در ساعت ۲۲:۴۶  ]

دقيقا!... من فيلم مرد خانواده نيكلاس كيج رو بارها ديدم... كتاب مدار صفر درجه احمد محمود رو دو دفعه هر سه جلدشو خوندم ولي اگه فرصت باشه دوباره تكرارش ميكنم.

: