امید  
[ ۹۲/۹/۲۲ در ساعت ۱۴:۲۰  ]

با سلام
راستش سوالی از حاج محسن کدیور (دامت برکاته) داشتم که متاسفانه نتوانستم برای خودشان در سایت شخصی شان بفرستم این شد که روی به مکتوب آوردم اما متن سوال :
آیات 86 و 87 سوره مبارکه آل عمران اشاره مستقیم به بحث ارتداد دارد اما در این آیات اشاره ای به مباح بودن خون مرتد ندارد. پس حکمی که درباره مرتد ها صادر می شود چه منبعی دارد؟
والسلام
امید موسویاحسان  
[ ۹۲/۹/۱۹ در ساعت ۰۱:۲۱  ]

بسیار نوشته پر معنا و موثری بود. موفق و موید باشید. به اقای دکتر هم سلام برسانید.

: