امید  
[ ۹۲/۹/۱۷ در ساعت ۰۱:۳۵  ]

به نام خداوند خیر و زیبایی و مهر
با سلام خدمت شما و سید بزرگوار آقای مهاجرانی
جالب است، بسیار جالب است. تقارن زادروز صهبا مهاجرانی با زادروز شریعتی بزرگ 2 آذر
امشب که این را مینوسم 16 آذر است. بگذریم
شاید آذر از خرداد کم حادثه تر نباشد و البته خرداد ماه دیگری است. فرق دارد دومش نشاط انگیزش با همه دوم های نشاط انگیز ،سوم غرورآفرینش با همه سوم. ها،چهاردهم غمبارش با همه چهاردهم ها، پانزدهم خونینش با همه پانزدهم ها، بیست و دوم شرم بر جبینش( سالروز کودتای انتخاباتی88) با همه بیست و دوم ها، و... بگذریم به هر حال غرض چیز دیگری بود و تا بحث به "غرضی" نرسیده بهتر آنست آنچه را باید بنویسم : خانم صهبا مهاجرانی زادروزتان گرامی:
حسن تو همیشه در فزون باد/ رویت همه ساله لاله گون باد

و اما به یاد دارم در ایامی که تازه برای مردم ترجمه کرده بودید که "چطور میشه ستاره چید؟" پدر گرامیتان در همین مکتوب فرموند صفحه ای تیز به شما اختصاص خواهد یافت
اما چنین نشد و این نه قصور آقای مهاجرانی که آفت اتاق وزرات است هرکس پا در آن بنهد کم یا بیش بد قول می شود.

: