یک تکنوکرات دلسوز  
[ ۹۲/۷/۱۶ در ساعت ۰۱:۰۲  ]

ما با یک رنگی‌ایم نه با هر رنگی...

یک دنیا بی رنگی در بهار رنگ ها

+ بسیار زیبا بود خانم کدیور (-:


: