احسان  
[ ۹۲/۴/۱۷ در ساعت ۱۳:۵۹  ]

سلام خانم دکتر
بسیار گزارش خوبی بود. زنده و ملموس
بالاخره حکومت اردوغان اجازه می دهد که مردم تظاهرات کنند. در اینجا از اصل نمی گذارند تظاهراتی صورت بگیرد

: