شاگرد قدیم  
[ ۹۲/۴/۶ در ساعت ۰۱:۰۱  ]

سلام دکتر. چرا این قدر کم کار و در حاشیه. به خدا دلمون برا طنین صدات و شیوایی استدلالت تنگ شده.مانی  
[ ۹۲/۳/۱۴ در ساعت ۲۳:۴۴  ]

دکتر جان چرا بعضی از لینک های نظر در نوشته هات خالی است. نمی شود چیزی نوشت. خودمانیم تو هم سانسور چی شدی. در مورد تا جیکستان و حکایت زیبای معاون عزیز اقای رحما نف می خواستم مطلب بنو یسم. دیدم غیر فعال است. بله این خانم گلر خسار هم واقعا گل رخساری است. وجود این زن ها در کشو رهای اسیایی بسیار مغتنم است. مثل خانم سیمین بهبهانی خو دمان که برا یمان بسیار عزیز است.مانی  
[ ۹۲/۳/۱۴ در ساعت ۲۳:۳۱  ]

خیلی جالب بود.