محمد  
[ ۹۱/۶/۱۹ در ساعت ۰۳:۲۷  ]

سلام
من به هیچ وجه نمی تونم باور کنم سخن اخضر ابراهیمی در باب زود بودن دخالت نیروهای بین المللی در سوریه از روی صداقت و نه از روی ترس از تبعات نظامی آن است...لیبی را فراموش نکرده ایم
نه تنها ابراهیمی بلکه عنان هم یک مولود مرده بود چرا که طبیعت این فضا را درک نکرد
واضح است.حضور اسد به معنای مرگ معارضه است فلذا راهی جز مبارزه تا آخرین نفس ندارد(البته در بین خود معارضه انشعاباتی هست ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با طیف قطری-سعودی نیست و میبینیم این روزها امثال هیثم المالح چطور ملعبه دست شبکه هایی مثل العالم شده اند)
باب گفتگو کاملا بسته است و ایران هم زمانی این طرح را مطرح کرده که دیگر ظاهرا از آینده اسد قطع امید کرده
البته عجیب نیست...عادت ایرانیان این است
عادتی به اندازه یک تاریخ....

: