آزاده  
[ ۹۱/۱/۲۸ در ساعت ۱۳:۵۴  ]

سلامامیر  
[ ۹۱/۱/۲۴ در ساعت ۲۱:۳۹  ]

سرکارارجمندخانم دکترکدیور
باسلام
بهار91برشماوخانواده محترم مبارک.فرداهای روشن رابرایتان امیددارم
باعرض پوزش تبریک عیدبرایتان ارسال کردم ولی ظاهرابه دست شمانرسیده
دوستدارشماخشایار  
[ ۹۱/۱/۲۴ در ساعت ۱۶:۳۳  ]

سلام خانم دکتر کدیور گرامی
می دانید چند وقت است که نیستید؟!
خانم ترک دوستان کردن چرا ؟
بنویسید و بیشتر بنویسید ...

: