asd  
[ ۸۸/۴/۲۷ در ساعت ۰۸:۳۶  ]

سه شنبه 30 تيرماه 1388
ساعت 6 بعد از ظهر
ابن بابويه - شهر ري
مزار شهداي سي ام تير
به ياد جان باختگان راه آزاديیکی  
[ ۸۸/۴/۲۷ در ساعت ۰۴:۱۸  ]

چه عجب
تشریف آوردیدCyrus Yazdi  
[ ۸۸/۴/۲۵ در ساعت ۱۴:۱۴  ]

The path to guidance is one of love and compassion, not of force and coercion. This hath been God's method in the past, and shall continue to be in the future!حمیرا  
[ ۸۸/۴/۲۵ در ساعت ۱۳:۳۲  ]

سلام
فرامموش نکن که برای این جماعت نماز جمعه فثط ابزاری است که تا وقتی که بخواهند مقدس و اگر نخواهند همان می کنند که با نوری و مهاجرانی کردند. حتما شعارهای تفرقه انگیز آنان را فراموش نکردهای؟؟ خدا رحم کند به ما از ظلم و جور

: