عليرضا  
[ ۸۸/۳/۲۴ در ساعت ۰۰:۰۵  ]

سلا م سيد عزيز
اين ها كه هركاري كه دلشان بخواهد مي كنند
چرا شما حرف مي زنييد
لااقل براي ابراز همدردي چند روزي يا براي هميشه روزنامه هاي اصلاح طلب تعطيل شوند چون كلاه بزرگي توسط شما سرمان رفت
قبل از اين آن ها شما را تعطيل كنند وشما را درحالت انفعال قراردهند
مثل آنها مرد عمل باشيد
بس حرف
بس حرف

: