آبادانی  
[ ۸۸/۳/۲۱ در ساعت ۱۲:۵۸  ]

بوی 2 خرداد را می شنوم.سید هادی  
[ ۸۸/۳/۲۱ در ساعت ۰۴:۳۷  ]

سلام دکتر!
من برام سواله پس چرا در انتخاباته دوره قبل این حمایت صورت نگرفت؟هرکسیکه رای میاره رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران هستش!باید دعواهارو کنار گذاشت و برای پیشرفت وآبادانیه ایرانه عزیز- که جان ناقابل ما ارزشی نداره در مقابلش- به منتخب مردم کمک کنیم.

: