رضا  
[ ۸۶/۵/۱۵ در ساعت ۲۱:۳۴  ]

سلام
آقای دکتر شرق را هم بستند!!!
کامنتم در مورد اظهارات آقای صفارهرندی در مورد مقایسه ی توقیف مطبوعات را حذف کرده اید، شاید به نظرتان نادرست است اما خبر را می توانستید در روزنامه اعتماد ملی مشاهده کنید.
با سپاس
*********************
دوست گرامی
کامنت هایی که تایید نمی شود، به مفهوم نادرست بودن نیست.مکتوب نمی خواهد در باره اشخاص با نام و نشان داوری کند.از سویی با توجه به این که مدتی در وزارت ارشاد بوده ام نمی خواهم بحث های مربوط به آن وزارت خانه را در مکتوب مطرح کنم.علاوه بر آن واقعا امکان و فرصت جستجوی برای تایید مطلب را ندارم.دشتی آبادانی  
[ ۸۶/۵/۱۴ در ساعت ۱۳:۳۲  ]

شعر «اشك يتيم» پروين اعتصامی حکایت کودکان معصومی است که سر نوشت آنان بازیچه خودخواهیهای معمر قذافی شده است
روزى گذشت پادشهى از گذرگهى
فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست
پرسيد زان ميانه يكى كودك يتيم
كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست
آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست
پيداست آنقدر كه متاعى گرانبهاست
نزديك رفت پيرزنى گوژپشت و گفت
اين اشك ديده من و خود دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانى فريفته است
اين گرگ سال هاست كه با گله آشناست
آن پارسا كه ده خرد و ملك، رهزن است
آن پادشا كه مال رعيت خورد، گداست
بر قطره سرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگرى كه روشنى گوهر از كجاست
پروين، به كجروان سخن از راستى چه سود
كو آنچنان كسى كه نرنجد ز حرف راستایلیاد  
[ ۸۶/۵/۱۴ در ساعت ۰۰:۴۴  ]

باسلام
کلمه امروز شما بسیار غمناک بود داستان خانواده کودکی که پدرش شکنجه دیده وخود سمبل محنت ودرد انسان معاصر است انسانی که هرروز به پایان خود می رسد

: