حمید رضا  
[ ۸۶/۴/۱۹ در ساعت ۲۲:۲۳  ]

در ایران چه خبر است؟morteza  
[ ۸۶/۴/۱۹ در ساعت ۰۹:۱۰  ]

جناب دکتر سلام
متن شما مرا به یاد مدرسه اقای...انداختدشتی آبادانی  
[ ۸۶/۴/۱۹ در ساعت ۰۸:۵۰  ]

شاید بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ و گسترش بنیادگرائی دینی ترویج افکار و اندیشه های جان هیک کشیش مسیحی و استاد فلسفه دانشگاه بیرمنگام باشد فرضيه‌ كثرت‌گرايي‌ ديني‌ ایشان بر چهار اصل‌ استوار است‌: 1. همه‌ انسانها ذاتا ديني‌ هستند، 2. تنوع‌ اساسي‌ باورهاي‌ ديني‌، 3. وهمي‌ و خيالي‌ نبودن‌ اعتقادات‌ ديني‌ و 4. همه‌ سنت‌هاي‌ ديني‌ داعيه‌ تغيير مثبت‌ در زندگاني‌ پيروانشان‌ را دارند. ایشان نخستين‌ گام‌ اساسي‌ را در نقد تفسيرهاي‌ انحصارگرايانه‌ ديني‌ از اعتقادات‌ مسيحي‌ برداشت‌. او كه‌ در آغاز زندگي‌ - به‌ تعبير خودش‌ - يك‌ مسيحي‌ از نوع‌ انجيلي‌ و بنيادگرا بود و به‌ تبع‌ آن‌، حقانيت‌ را تنها از آن‌ مسيحيت‌ مي‌دانست‌، بعدها چنان‌ دستخوش‌ تغيير شد كه‌ از آن‌ به‌ نوگروي‌ ديني‌ به‌ مسيحيت‌ نام‌ مي‌برند.
آشنايي‌ و برخورد وي‌ با جماعت‌هاي‌ هندو، سيك‌ و مسلمان‌ و تامل‌ در باورها و مراسم‌ عبادي‌ آنها، او را روزبه‌روز به‌ اين‌ نكته‌ آگاه‌ كرد كه‌ اديان‌ ديگر نيز بهره‌هايي‌ از حقيقت‌ برده‌اند و اين‌ انديشه‌ كه‌ آنها برخطا هستند و راهي‌ ناصواب‌ مي‌پيمايند، نادرست‌ است‌. از اين‌ رهگذر نخستين‌ پرسش‌ فلسفي‌ در ذهن‌ او‌ نقش‌ بست‌: چگونه‌ مي‌توان‌ حقانيت‌ برابر همه‌ اديان‌ را پذيرفت‌؟ هيك‌ در كتاب‌ خداوند نامهاي‌ بي‌شماري‌ دارد، مي‌گويد: "... حضور گاه‌ به‌ گاه‌ در مسجد، كنيسه‌، معبد و... آشكار مي‌سازد كه‌ اساسا آن‌ چيزي‌ در آنها رخ‌ مي‌دهد كه‌ در كليساي‌ مسيحي‌. بدين‌ معنا كه‌ موجودات‌ انساني‌ روح‌ و ذهن‌شان‌ را به‌ واقعيت‌ برتر الهي‌ مي‌گشايند، (همان‌ چيزي‌) كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ امر شخصي‌ و خير، شناخته‌ شده‌ و لازمه‌ راستكاري‌ و عشق‌ ميان‌ آدميان‌ است‌."دشتی آبادانی  
[ ۸۶/۴/۱۹ در ساعت ۰۸:۴۳  ]

هند و پاکستان تا سال 1947 میلادی کشور واحدی بودند چرا با وجود کثرت گرائی ادیان در هند در مقابل بنياد گرايي مذهبی در پاکستان ابعاد خطرناک و ويرانگری به خود گرفته است ؟ بايد پذيرفت که سازمان اطلاعاتی پاکستان در به بازی گرفتن دين، شريعت و اسلام در جهت مقاصد سیاسی يد طولايي دارد. ايجاد پاکستان و جدايي آن از هند خود بر پايه و دليل مذهبی صورت گرفت. اما ازهمان اول کار معلوم بود که زير نام مذهب و ايجاد کشور جداگانه برای مسلمانان، چه مقاصدی دنبال میشود. دين صرف بهانه بود و خشت اول اين ديوار را از همان اول معمار کهنه کار بر پايهء جهالت مردم و سوء استفاده از دين به مقاصد سياسی کج نهاده بود. از همينروست که اينک حتی پشصت سال بعدازبعد ازانکه پاکستان درسال 1947 زير نام حکومتی جداگانه برای مسلمانان هند ساخته شد، هنوز هم دين وسيلهء ايست در دست های ناپاک نظامیان وسیاسیون وبنياد گرايي مذهبی برای مقابله با خطر خارجی یعنی هند گسترش داده میشود اما درشرايط کنونی، پاکستان مجبور شده است اين مار زهرناک و خطرناک تا حدودی مهار کند.rahman  
[ ۸۶/۴/۱۹ در ساعت ۰۰:۰۹  ]

واقعا جالبه! ایران در تلاطم اخبار و سانسور داخلی است و به شدت نیازمند نقد آگاهانه. در این حال وقتی وبلاگ شما رو باز می کنیم می بینم: "در پاکستان چه خبر است؟"مقیم  
[ ۸۶/۴/۱۸ در ساعت ۲۲:۳۴  ]

-بامداد یکشنبه 23 تیر ماه ؟
***************
با تشکر اصلاح شد.

: