مهرداد  
[ ۸۵/۸/۹ در ساعت ۱۰:۱۸  ]

سلام ، غذر مي خواهم شايد سوال بي ربطي باشد . اما واقعاً متوجه نشدم صهبا كيست . آيا دخترتان است ؟
بله! خوانندگان مکتوب او را می شناسند. در آلبوم هم عکس هایش هست.

: