رضا  
[ ۸۵/۷/۱۲ در ساعت ۲۳:۵۸  ]

سلام
همین اتفاق تلخی که برای مسیحیت افتاده برای اسلام هم دارد تکرار می شود.
به نظر شما چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد.

: