homa  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۲۳:۱۷  ]

سلام
من نمیدانم اصلا اینجا جای طرح نظر در مورد سوابق
مدیریتی اقای مهاجرانی هست یا نه.اما میدانم
به واسطه هنر مجاز به تعبیر هستیم.تحول به واسطه
هنر مدتها پیش در نگاه اقای مهاجرانی اتفاق افتده
بود.رفت امد وحشر نشر با واقعیت و وجود انصاف
اقای مهاجرانی را به تغییر راغب کرده بود.
همزمان با شروع دوره مدیريت اقای مهاجراني و نياز
مبرم به جواب گويی به مطالبات مختلف وپيچيده
وعقب مانده افراد وحوزه های مربوط به وزارت ارشاد
که زنگ تحول انها از مدتها پيش شنيده می شد.
به بسياری از افراد وگروه ها از روز نامه نگاران تا
......اجازه تنفس داده شد. رونق همه جا به چشم می خورد هر چند بر خلاف نظر اقاي مهاجرانی
این تنفس مصنوعی بود.ساختار نداشت ودرد مندانه تر
تحول نظر های اقای مهاجرانی را زير مجموعه ای از مديران وخرده مديران باید اجرا می کردند که یک
اعتقادی به تحول نداشتند و دوم عموما خود افرادی بودند که کار گذار و دیوانسالار همین سیستمی بودند
که اقای مهاجرانی می خواست در رخوت تنگ ان حرکتی ایجاد کند.
شعاع تاریکی انقدر زیاد شد که مجال ماندن تنگ شد
و . ما ماندیم ودوباره.....
امروز دوباره همان حیاط واره ارشاد خلوت است.
مطالبات مانده و دریغ فرصت های از دست داده
نه رفته.

دریچه های بیشتری باید گشود.
بیشتر می نویسم .محسن  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۲۰:۱۶  ]

حق با شماست.
مکتوب زیبایی است.
سخن می پرد اما نوشته می ماند.مسعود  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۱۶:۲۲  ]

مارتین-اسکورسیس در فرانسه در گفتگویی فرموده تا انقلاب بلشیویکی راه افتاد
سرو کله یهودیان اروپایی در هالیوود تازه پا گرفته پیدا شد و با کمک سرمایه داران
یهودی امریکا یک بخش بزرگ هالیوود را در دست گرفتند که بروایت مسیحیان
دست راستی قسمت سکولار!!و ضد مسیحی هالیوود بودند٬جنگ جهانی دوم و جنایات
هیتلری علیه یهودیان قدرت تمام و کمال بیهودیان داد که با ان سلطه کاملی توسط
هالیوود و تلوزیونها از طریق امریکا و یارانشان در اروپای غربی در جهان پیدا کنند
در ایران که بزگترین جمعیت یهودی نشین در جهان اسلام را دارا بود با نفوذ در سینمای
نو ساخته و تلوزیون دولتی !!همتای هم قومهای غربیشان عمل میکردند (یک از دلائل
اصلی کشورهای اسلامی در دولتی کردن رادیو و تلوزیونها کوتاه کردن نفوذ یهودیان
که مسلما با کمک غربیها و امریکاییها بانها حتی با جمعیت کمشان) نگاهی بتعداد
کار گردانها و تهیه کننده های سینمای ایران کافیست تا معلوم شود چرا وزارت
فرهنگ و هنر دوران شاه هر گز نمره قبولی از غرب و امریکا نمیگرفت چرا
مطبوعات غرب و امریکا بشاه هم هرگز روی خوش نشان نمیدادند وای بحال رژیم
اسلامی که تازه رونق کار شما براشهاب  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۱۲:۲۲  ]

تبیین شیوه ها و ایجاد روش های اجرایی مناسب تنها باريکه ای ناچيز از بخش فرهنگ است مثلا شايد به اندازه يک سيصدوشصتم حقوق سر برج يک وزير . يا علی و خدا نگهدارمحمد  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۱۱:۰۳  ]

جناب مهاجرانی
مرداد ۷۶ برای دفاع از خود و برنامه هايتان پشت تريبون مجلس قرار گرفتيد و با نقل خاطره ای از شيخ روستای مهاجران، قطعه ای از گفتار سعدی را قرائت کردید که آن شیخ برای شما و هم بازیهایتان باز گفته بود. و بدين گونه کراهت دفاع از خويشتن را برشمرديد. سرانجام زبان شيوا و فن سخنوری به ياريتان آمد و ناباورانه رای آورديد. به هر حال دوران وزارت شما و آقای مسجد جامعی پس از چندین سال، نور شهابی بود بر فرهنگ کشور که با انتخاب جديد به خاموشی گرائيد.
آرزومنديم که به زودی نور خورشيد بر فرهنگ ما تابيدن بگيرد و دلهره زائل شدن نورش نباشد.قلمران  
[ ۸۴/۶/۴ در ساعت ۰۰:۲۴  ]

سيد سلام
متاسفانه دوران خوبی برای اهل قلم و فرهنگ متصور نيست. ... کجا و وزارت فرهنگ کجا؟!٬ramin  
[ ۸۴/۶/۳ در ساعت ۱۲:۵۶  ]

خدمت جناب مهاجرانی.
گه گاه سايت شما را مطالعه می کنم. حس دو گانه ای نسبت به شما دارم. يکی خوشم می آيد يکی هم نه.
هيچ وقت گرايش به کيش شخصيت نداشته ام تا احساسم را بر آن بنا کنم. اما سياست ورزی شما هميشه يک آهنگ نبوده. مهاجرانی استيضاح و سخرانی ها را بياد دارم اما مهاجرانی عمل گرا را هم فراموش نکرده ام خوب است در مورد آن مصاحبه در لبنان درباره مطبوعات هم بگويی که ايظاحی باشد. البته مصاحبه تان را با يکی از مطبوعات داخلی که گفته بوديد آن مصاحبه در لبنان را برای پيش گيری از برخورد با مطبوعات کرده بوديد هم بخاطر دارم.
اين روزها در خبر است که مسؤلان کارگزاران سازندگی هشدار داده اند که با اعضای کم کار که فعاليت ندارند برخورد می شود. شما که اکنون در خارج از ايران هستيد موقعيت آينده تان در حزب چگونه خواهد بود؟ آيا کناره گيری خواهيد کرد؟mitra  
[ ۸۴/۶/۳ در ساعت ۱۱:۳۷  ]

جلسات رای اعتماد را اين روزها که می بينم ياد سال ۷۶و ان سخنان مخالفانی می افتم که چگونه تا می توانستند عليه شما سخن راندند و ان سخنرانی مسحور کننده شما که مجبورشان کرد عليرغم ميل باطنی به شما رای اعتماد دهند ولی اين روزها بجز عماد افروغ بقيه نقدها بيشتر به موافقت شبيه است و نصف سخن سخنرانان به ذکر و تحيت و شعار و تعزيف و تمجيد می گذرد شايد کسی باور نمی کرد که در ان جو مجلس پنجم شما رای اعتماد بگيريد و در اين مجلس يک دست ۴نفر رای نگيرند علم و تخصص و استدلال درست شما در ان روز و جلسه استيضاح يقينا در مقابل بی کفايتی و بی تجربگی کسانی که فکر می کنند چون در شهرداری با رييس جمهور بوده اند بايد به ملت تحميل شوند پيامی است به کسانی که مردم را نادان می انگارندعلی  
[ ۸۴/۶/۳ در ساعت ۰۹:۴۸  ]

ياد باد آن روزگاران ياد باد