حمید معتمدی فرد  
[ ۸۴/۲/۴ در ساعت ۱۹:۲۶  ]

با سلام
اگر مردم حافظه تاريخی داشتند اين تسلسل باطل استبداد و مبارزه با استبداد و قهرمان پروری و مبارزه با قهرمان در طول تاريخ ايران تکرار نمی شد . نامگذاری ها هم به فراخور حال مردم زمانه (در حال قهرمان سازی باشند يا مبارزه با قهرمان ) نهاده می شود .raha  
[ ۸۴/۲/۴ در ساعت ۰۴:۱۵  ]

changiz ,teimor ,eskandar,,,,,are symbols of authority in Iran history...and Iranian have a tendency to authority...just look at the place that reza shah even after revolution has between mass, or nader shah even choosing Khomeini as a leader shown that Iranian always prefer an authoritian individual...بهرام  
[ ۸۴/۲/۳ در ساعت ۱۱:۰۸  ]

هر زمان که ياد دادند به زمان نوشیدن آب بگوييد سلام بر داريوش لعنت بر اسکندر...ديگر کسی نام اسکندر بر فرزندان نخواهد گذاشت.azadeh  
[ ۸۴/۲/۳ در ساعت ۰۳:۱۴  ]

با سلامی گرم٫
سوال جالبيست اما فکر نميکنم جوابش تغييری در روش فکری و زندگانی ما ايرانيان بدهد. حال ما چه ببخشيم يا فراموش کنيم و چه هر دو را و يا هيچکدامش را٫ برای من اين مهم است که بعد از این بخششها و فراموش کردنها ما کجاييم و مردم کشورهای پيشرفته کجا. آنها به کجا ميروند و ما به کجا.
آنها سودای سفر به مريخ را در سر میپرورانند و ما در آه سفر به دوران هزاروچهارصد سال پيش.
آنها برای شادی و زندگی فرياد ميکشند و ما برای عزا و مردن.
آنها ماهواره و اینترنت را توسعه میدهند و ما فیلتر و ممنوع کردنش را.
ما نفت را داریم و آنها ثروتش را.
آنها آزادی را انسانی میکنند و ما محدود کردن را آزاد.
اگر از محبتهای گرم خانوادگی بگذریم٫ فرهنگ اجتماعی سیاسی اقتصادی ما سالهای نوری با راستی و پاکی فاصله دارد! و اینها همه ریشه نه در دیکتاتوری دوهزاروپانصدساله( که همه دیکتاتورهایمان نیز ایرانی بودند) که ریشه در جایی دیگر دارد.

شاد باشید.MiLaD  
[ ۸۴/۲/۱ در ساعت ۲۲:۳۹  ]

آقای مهاجرانی عزيز سلام و عرض ادب!
فقط يک کلام و آن اينکه مردم هم حتی اگر ببخشند خودشان می توانند خود را ببخشايند؟ اما می دانم خدا هرگز نخواهد بخشيد ! شما هم می بخشيد؟!s  
[ ۸۴/۲/۱ در ساعت ۱۸:۳۵  ]

خوب اين را چگونه تفسير می کنيد: انتقام ؟
سال ۵۷ چندتا پسر بچه اسمشون روح اله شد امسال چند تا؟mehrdad  
[ ۸۴/۲/۱ در ساعت ۰۱:۳۰  ]

با سلام و احترام

گزند باد ما را یاری رساند در برابر گزند باد. اما دريغ که بسياری در برابر نوشته های آرامش دوستدار و مانند آن هاج و واج و بی پناهند و گزند بادی ديگر را چشم دارند.مهدی  
[ ۸۴/۱/۳۱ در ساعت ۲۰:۲۲  ]

فکر می کنم این نامگذاری نشانه جهل ونسیان است نه بخشش و مهربانی!مستوره  
[ ۸۴/۱/۳۱ در ساعت ۱۸:۳۵  ]

شما اگر همین امروز هم عطای حکومت را به لقایش ببخشید٬الله نگهدار نامتان و شفا دهنده حالتان خواهد بودرضا رهدار  
[ ۸۴/۱/۳۱ در ساعت ۱۲:۰۲  ]

با احترام به اين مردم عزيز ، حقيقت تلخ اين است عده اي كه بدين سان نام بر فرزند خود مي نهند نه مي بخشند و نه دچار نسيان هستند در يك كلام آنها نمي دانند. و اين عيب و ايراد براي آنها وارد نيست كه در اين جهل مانده اند هر چند شايد اينك متوجه اشتباه خود شده اند . اين ايراد را بايد به كساني گرفت كه در اين مملكت ترويج علم مي نمودند. ..... والا مگر مي شود اسم قاتل پدران خود را بر فرزندان خود گذاشت.mamoud  
[ ۸۴/۱/۳۱ در ساعت ۰۴:۴۳  ]

بسته گی دارد که کی باشد.
بسياری از نام ها مقارن نام چنگيز و تيمور می شود.
ديگر کسی نام فرزند حويش را با اميد و دانش ........... نخواهد نهاد.
اگر چه ممکن است که حافظه تاريخی اين ملت را عده ای در روستا های دور دست بجويند.
ما مردم خوب و جدی و مصمم نداريم.سيد  
[ ۸۴/۱/۳۱ در ساعت ۰۳:۱۳  ]

ابن عم،

قدرت سياسی يکی از کارهايش دست بردن در حافظه تاريخی مردم است. اين امر اتفاقی نيست، بلکه "امر" حکومتی است. از دوره معاصر مثال نمی زنم تا محذور پيدا نشود.
اينکه ساسانيان، خاطره اشکانيان و هخامنشيان را از تاريخ پاک کردند يک نمونه است. ظاهراً در همه شاهنامه چند بيت (شايد 17 بيت) درباره دوره اشکانی بيشتر نيامده است: هخامنشيان هم که در شاهنامه به عصر اساطير پرتاب شده اند.
جای سخن بيشتر هست، ولی البته نه اينجا.
ايام خوش