علی  
[ ۹۸/۶/۱۹ در ساعت ۰۱:۰۲  ]

سلام
تسبیحات اربعه پس از نماز و در تعقیبات ؟!!!
*********
سلام حق با شماست، اصلاح شد.

: