محمد  
[ ۹۸/۵/۱۲ در ساعت ۱۳:۰۹  ]

عالی است
آموزنده
تکان دهندهrahro  
[ ۹۸/۵/۲ در ساعت ۰۹:۵۵  ]

سلام. داستانتون بسیار زیباست. قلم خیلی لطیف و پر از احساسات زیبا و عمیق دارین. داستان حاج اخوندتون صرف نظر ازینکه از سبک زیبای نگارشتون لذت بردم دیدم رو تا حد زیادی نسبت به روحانیون عوض کرد. حاج اخوند شخصیت بسیار فهیم و تا حد زیادی یگانه ای داره. ممنون ازین رمان بی همتا. خداوند یاورتون باشهبیم موج  
[ ۹۸/۵/۱ در ساعت ۲۳:۰۷  ]

بقول نظامی
:عیب کسان منگر و احسان خویش

دیده فرو کن به گریبان خویش

آینه روزی که بگیری به دست

خود شکن آنروز مشو خودپرست

خویشتن آرای مشو چون بهار

تا نکند در تو طمع روزگار

جامه عیب تو تنگ رشته‌اند

زان بتو نه پرده فروهشته‌اندعلی  
[ ۹۸/۵/۱ در ساعت ۲۲:۲۱  ]

سلام. بسیار زیبا و آموزنده بود. ای کاش این خصلت نیکو بخشی از صفات فردی و عادات فرهنگی و اجتماعی ما بشود.

: