علی  
[ ۹۸/۶/۱۵ در ساعت ۲۲:۴۶  ]

این نوشته بخشی از کتاب حاج اخوند است؟
******
بله منتها، در کتاب دیگری با عنوان، شیخ بی خانقاه انشاالله منتشر خواهد شد.

: