علی  
[ ۹۸/۴/۲۹ در ساعت ۰۲:۱۷  ]

بسیار زیباو دل انگیز بود. قصه العشق لانفصام لها!
ترانه قاریه الفنجان عبدالحلیم حافظ ترانه محبوب من است.مهدی  
[ ۹۸/۴/۲۱ در ساعت ۱۶:۳۵  ]

عالی ! جادوی قلم شما بی نظیر است استاد.این نوشته ها کی کتاب می شوند ؟
چقدر جای امثال حاج آخوندها در جامعه امروز ما خالی است.فرهاد  
[ ۹۸/۴/۱۲ در ساعت ۲۳:۴۱  ]

همشهری گرامی.تولد تتان مبارک الهی یکصد وشصت وپنج ساله شوید.همچنان مشتاقانه پی گیر نوشته هایتان هستم.همشهری مغضوبتان فرهاد پنجاه وپنجساله بلژیکرسول  
[ ۹۸/۴/۱۱ در ساعت ۲۲:۲۷  ]

سلام استاد
آنجا که حاج آخوند صورت جمشید مست رو پاک می کرد اشکم درآمد...
چگونه می شود مثل حاج آخوند بلندنظر بود؟ابراهیم اناری بزچلوئی  
[ ۹۸/۴/۷ در ساعت ۰۴:۱۹  ]

سلام
همشهری فرهیخته و دانشمند
با نوشته هایتان انسان را مست و خراب می کنید .من مست تو دیوانه مارا که برد خانه . ساعت چهار و چهارده دقیقه به وقت اراک است و من مست و مدهوش سحر و جادوی واژگان جنابعالی.
ابراهیم اناری بزچلویی
معلم دون پایه دانشگاه اراک
*******
سلام و درود بسیار

: