مهرداد(لطفا پاک بفرمایید)  
[ ۹۵/۱۱/۹ در ساعت ۲۲:۴۸  ]

ظاهر بر این است که ترامپ، بر حَسَب برنامه‌ها و تبانی‌های پنهانِ سیاسی که با پوتین دارد، این وحشیگریهای غیرقابل را اجرا می‌کند. او نمی‌تواند سرِ خود این برنامه‌را را پیاده بکند. اینها همه، برنامه‌ریزی برای جنگ جهانی سوّم است.

: