رسول   
[ ۹۵/۱۱/۱ در ساعت ۲۱:۲۹  ]

سلام استاد
زحمت بکشید فایل صوتی خودتان را هم در تلگرام بگذارید استفاده می کنیم

: