یوسفزاده  
[ ۹۵/۱۰/۱ در ساعت ۲۳:۱۶  ]

سلام .آقای دکتر اینشیخ قزضاوی زمانی با ایرانیان برخورد خوبی داشت باید دید چگونه شد که به این موضع رسیده است . شما اگر با او می توانید ارتباط برقرار کنید بهتر است ملاقاتی داشته وتوجیهش کنید .شاید هنوز توفیقاصلاحپیدا کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد ، می تواند تاثیر زیادی در میان مسلمانان منطقه داشته باشد . به نظر من متفکران معتدل شیعی باید در اینمورد همت کنند واز نفوذ کلام ومنطق صحیح استفادهکرده ، آتش کینه ها را خاموش کنند ولو کره الکافرونحمیدرضا  
[ ۹۵/۹/۲۸ در ساعت ۰۲:۴۴  ]

http://www.ensafnews.com/46610/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af/
از قم به لندن
پاسخ شاگرد آیت الله وحید خراسانی به سیدعطاءالله مهاجرانی

: