.  
[ ۹۵/۴/۳ در ساعت ۲۱:۲۹  ]

ظاهرا شما انقلابیون قدیمی هنوز هم برایتان روشن نشده است که چه آشی برای حال و اینده ی این کشور پخته اید.این حلقه ی به اصلاح مدیریت سطح کلان(بخوانید هرم قدرت) چه دایره ی محدودی دارد. سایت خودتان فیلتر است. برای گمنامان دل بسوزانید. از امنیت بالای این ممکلت است که من جسارت آن را ندارم نامی جز یک نقطه ی حقیر در اینجا درج کنم.

: