مهشید رضوی  
[ ۹۵/۳/۲۵ در ساعت ۰۰:۴۶  ]

خبر شما را به کدام دوردستهای تاریخ اسلام برده ؟مهشید رضوی  
[ ۹۵/۳/۲۴ در ساعت ۰۱:۲۵  ]

آقای دکتر مهاجرانی
مدتی شده که یادداشت های شما را می بینم. سایت خوبی درست کردید . من چیزهای زیادی از یادداشتهای شما یادگرفتم .
من از مرگ خیلی می ترسم . اگر از مرگ بیشتر و بیشتر بنویسید شاید من بتوانم عامل آرامشی پیدا کنم .
************
سلام
در برنامه پرگار بی بی سی در دوقسمت در باره مرگ صحبت شد. من هم شرکت کرده بودم. می توانید ان برنامه را ببینید.

: